Bireysel Danışmanlık

BİREYSEL DANIŞMANLIK - YETİŞKİN DANIŞMANLIĞI

Yaşamın farklı dönemleri stres yaratan farklı sorunları da beraberinde getirir. Bu tür dönemlerde olaylar ve durumlar olduğundan daha “farklı ve karmaşık” olarak algılanabilir ve kişi sahip olduğu başa çıkma mekanizmalarını etkili bir biçimde kullanmada güçlük yaşayabilir. Danışmanlık ve psikoterapi sürecinin amacı, kişinin yaşamsal zorluk alanlarına ilişkin farkındalık sağlamasına ve başa çıkma becerilerini güçlendirmesine destek olmaktır.

Her bireyin zorlayıcı yaşam olaylarına vermiş olduğu tepki değişiklik gösterir. Bu nedenle bireysel danışmanlık ve terapi hizmeti ‘bireye ve soruna özgü’ olarak düzenlenir.

Hangi Konularda Yardım Alabilirsiniz?

Psikolojik Şikayetler

 • Depresyon
 • Panik Bozukluk (Panik Atak)
 • Kaygı Bozuklukları
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk
 • Travma ve Stres ile İlgili Bozukluklar
 • Sosyal Fobi
 • Fobiler
 • Kayıp ve Yas
 • Yeme Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Kişilik Bozuklukları
 • Geçmiş Olumsuz Yaşantılar
 • İletişim Bozuklukları
 • Kendine Güven
 • Motivasyon Bozuklukları
 • Stres
 • Mutsuzluk
 • İlişki ve uyum sorunları
 • Öfke Kontrolü
 • Takıntılar
 • Kişisel gelişim

İlişki Sorunları

 • Çatışma, uyum sorunları, ilişki sorunları,
 • Ayrılık
 • Aldatma
 • Şüphe, kıskançlık, güvensizlik
 • Boşanma, boşanma öncesi ve sonrası sürece uyum
 • Sosyal izolasyon

Akademik ve Mesleki Yaşamla İlgili Sorunlar

 • İş ve okulda kaygı, stres, rekabet
 • Tükenme
 • Okul sorunları
 • Derslerde başarısızlık
 • Sınav kaygısı, performans kaygısı