Hizmetlerimiz

*Görüntülemek istediğiniz başlığın üzerine tıklayın.

Bireysel Danışmanlık

Yaşamın farklı dönemlerinde bireyler stres yaratan farklı sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Böyle dönemlerde bireyler, yaşantıların yaratmış olduğu kaygı ile, olayları, durumları olduğundan daha karmaşık olarak algılayabilmekte ve başa çıkma mekanizmalarını etkili bir biçimde kullanmada güçlük yaşayabilmektedirler.
Her bireyin zorlayıcı yaşam olaylarına vermiş olduğu tepki değişiklik göstermektedir. Bu nedenle bireysel danışmanlık hizmeti ‘bireye ve soruna özgü’ olarak düzenlenmekte ve süreç boyunca bireyin ihtiyaçları, beklentileri, istekleri ve amaçları ön planda tutulmaktadır.
Kaygı, stres, depresyon, ilişki ve uyum sorunları, kayıp, terk edilme, aldatılma, boşanma, takıntılı düşünceler, öfke kontrolü, kişisel ve mesleki gelişim gibi konularda bireysel danışmanlığa başvurulabilmektedir.

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocukluk dönemindeki bilişsel, duygusal, sosyal ve kişilik alanlarındaki sağlıklı gelişim, çocuğun gelecekteki yaşantısında kendine yetebilme kapasitesine sahip, bireysel ve sosyal olarak kendini ortaya koyabilen yetişkinler olabilmeleri açısından oldukça önem taşımaktadır. Merkezimizde çocuk danışmanlığı kapsamında, çocuklara gelişim dönemleri boyunca karşılaştıkları güçlüklerde profesyonel desteği sunmak ve aileyi sürece etkin bir şekilde dahil ederek çocuk için maksimum faydayı sağlamak amaçlanmaktadır. Çocuğun gelişimsel açıdan değerlendirilmesi ve sorunun tespit edilmesi aşamasında uygulanan testler, yapılan gözlem ve görüşmeler, ailenin vermiş olduğu öykü ile geniş bir analiz yapılmakta ve danışmanlık süreci planlanmaktadır.
Davranış ve uyum problemleri, alt ıslatma, tuvalet eğitimi, uyku ve beslenme sorunları, gelişimsel gerilikler, okula hazırlık süreci ve uyum, aile içi iletişimsizlik ve ilişkilerdeki sorunlar, çocukla etkili iletişim kurabilme, öfke patlamaları, boşanma sürecinde destek ihtiyacı, kayıp ve yas gibi konularda çocuk danışmanlığına başvurulabilir.
Ergenlik fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal ve kişilik gelişim alanlarında hızlı bir değişmenin yaşandığı bir dönem olması sebebiyle halledilmesi gereken birçok uyum ve değişim konularını beraberinde getirmektedir. Ergenlik dönemindeki birey, kendi kimliğini oluşturma kriziyle mücadele ederken başta ebeveynleri ve aile üyeleri olmak üzere sosyal çevreyle uyumunda da güçlük yaşamaktadır. Bu nedenle ergen danışmanlığında bireye sağlanan desteğin yanı sıra ebeveynlere sunulan danışmanlığın da sürece katkısı önemli olmaktadır.
Duygusal sorunlar, benlik ve kimlik gelişimi, depresyon ve kaygı problemleri, öfke kontrolü, sınav kaygısı, akademik sorunlar ve meslek seçiminde kararsızlık, internet-televizyon-oyun bağımlılığı, özgüven eksikliği, aileyle ilişkide yaşanan sorunlar, karşı cinsle ilişkiler, cinsellikle ilgili konular, akran ilişkileri, sosyalleşmede yaşanan sorunlar gibi konularda profesyonel danışmanlık desteği sağlanmaktadır.

Özel Gereksinimli Çocuklara Danışmanlık

0-6 yaş grubu çocuklarda bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimde yaşanan gelişim gerilikleriyle ilgili psikolojik testler uygulanmakta ve yapılan değerlendirmeler sonucunda her çocuğa özel, bireyselleştirilmiş gelişim programı hazırlanmaktadır. Bu program doğrultusunda, özel desteğe ihtiyaç duyan çocuklara ve ailelerine yönelik erken müdahale çalışmaları yapılmakta ve danışmanlık desteği sağlanmaktadır.
Merkezimizde otizm, yaygın gelişimsel bozukluklar, down sendromu, öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği- hiperaktivite bozukluğu, genetik hastalıklara bağlı gelişimsel gecikmeler vb. nedenlerden dolayı gelişim problemleri yaşayan çocuklara yönelik, oyun terapisi, bireysel danışmanlık desteği, ev programı hazırlanması, çok yönlü uzmanlık desteğini içeren hizmetler sağlanmaktadır. Özel ihtiyaçları olan çocuklara sahip ailelere yönelik, aile eğitimi ve danışmanlığı programları uygulanmaktadır.

Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal danışmanlık kapsamında;
Çalışanların bireysel ve kurum içi gelişimlerini desteklemek, çatışmaları çözmek, kurum kültürüyle uyumu sağlamak, motivasyonu arttırmak gibi amaçlarla alanında uzman psikologlar tarafından bireysel ve grup psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmekte,
İşe alım süreçlerinde danışmanlık hizmeti verilmekte,
Kurumların faaliyette bulundukları alanın ihtiyaçlarına uygun eğitim programları düzenlenmektedir. İletişim becerileri, beden dili, ikna, performans geliştirme, yaratıcılık, motivasyon, liderlik, kriz yönetimi, stres yönetimi, zaman yönetimi, yöneticilik becerileri konularında eğitimler verilmektedir.
0-6 yaş grubu çocuklara eğitim veren anaokullarına yönelik, psikolojik değerlendirme testlerinin uygulanması, gelişim programı hazırlanması, çalışan öğretmenler ve aileler için hazırlanan seminer, eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarına yönelik, rehberlik desteği, öğrenci danışmanlığı, kurum çalışanlarına ve ailelere yönelik eğitim hizmeti sağlanmaktadır.

Yetişkin Testleri

Rorschach Testi
TAT
CAT
MMPI
Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

Çocuk Değerlendirme Testleri

WISC-R Zeka Testi
Denver-II Gelişimsel Tarama Testi
Ankara Gelişim Tarama Envanteri
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Catell 2A-3A Zeka Testleri
Porteus Labirentleri Testi
Frostig Görsel Algı Testi
Benton Görsel Bellek Testi
Peabody Resim Kelime Eşleme Testi
Kelime Söyleyiş Testi
Gesell Gelişim Figürleri Testi
D2 Dikkat Testi
Burdon Dikkat Testi
Frankfurter Dikkat Testi
Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
Googenough Bir İnsan Çiz Testi
House Tree Person
Beier Cümle Tamamlama Testi