Blog Sayfası

Blog üzerinde çeşitli makaleler yer almaktadır.
18
Eki

Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel öğrenme güçlüğü, gerekli desteklerin alınmasına rağmen okuma, yazılı anlatım ve matematik alanlarında öğrenme becerilerini kullanmadaki güçlük olarak tanımlanmaktadır. Bu durum tek bir alana özel olarak ortaya çıkmakla beraber birden fazla alanda birlikte de görülebilmektedir. Özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar aşağıdaki semptomlardan en az birini en az altı ay süreyle göstermiş olmalıdır:

  • Sözcükleri yanlış okur, yavaş, duraksayarak ya da çok çaba harcayarak okur, sözcükleri seslendirmede güçlük çeker.
  • Okuduğunu anlamada güçlük çeker.
  • Harf harf söyleme, heceleme ya da yazmada güçlük çeker. Ünlü ve ünsüz harfleri ekler, çıkarır, yerlerini değiştirir.
  • Yazılı anlatımda dilbilgisi ve noktalama hataları yapar. Yazılı ifadeleri açık ve anlaşılır değildir.
  • Sayıları anlamada ve hesap yapmada zorlanır. Sayılar arasındaki büyüklük küçüklük ve diğer ilişkileri kurmaz onun için zordur. Tek rakamlı sayılarda parmak hesabı yapar, hesap yaparken işlem sıralarını değiştirir.
  • Sayısal akı yürütme güçlükleri yaşar. Matematikle ilgili kavramları kullanmakta, günlük hayata entegre etmekte zorlanır.

Özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar normal ve normal üstü zekaya sahiptir.

Etkilenen okul ve öğrenme becerileri, çocuğun kronolojik yaşına göre beklenen seviyeden daha düşüktür ve okuldaki başarıyı ve günlük yaşam etkinliklerini ileri seviyede bozar.

Özel öğrenme güçlüğü üç farklı tipte ortaya çıkmaktadır:

Okuma Güçlüğü (Disleksi)

Sözcükleri doğru  okuyamama, okuma hızında ve akıcılığında yavaşlık, okuduğunu anlamada zorlanma gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır.

Yazılı Anlatım Güçlüğü

Harf harf söylemede ve yazmada bozukluk, dilbilgisi ve noktalama işaretlerinde hatalar yapma, yazılı ifadenin açık ve anlaşılır olmaması, yazının düzenin bozuk olması gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır.

Matematik Güçlüğü (Diskalkuli)

Sayıları algılamakta güçlük çekme, sayısal ilişkileri anlamada, hesaplamada, sayısal sembolleri tanımada güçlük çekme, matematikle ilgili kavramların öğrenilmesinde zorlanma, sayısal akıl yürütme becerilerinin gelişmemesi gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır.

Kaynak:

Amerikan Psikiyatri Birliği (2013). Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı,  Beşinci Baskı (DSM-5), Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı’ndan çev. Köroğlu E, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2014

 

Uzman Psikolog Derya Melek

 

Leave a Reply