Sosyal Fobi

17
Oca

Sosyal Fobi

Kişinin başkaları tarafından değerlendirileceği/ değerlendirileceğini düşündüğü toplumsal durumlarda belirgin bir korku ya da kaygı duymasıdır. Bu kaygı ve korku yaratan durumlar çeşitlilik göstermektedir. Birileriyle konuşma, birileriyle karşılaşma gibi sosyal etkileşimler, yemek yeme, alışveriş yapma gibi diğer insanlar tarafından gözlenilebilecek faaliyetler ya da sunum yapma, sınıfta söz alma gibi birilerinin önünde gerçekleşebilecek eylemleri kapsamaktadır.

Sosyal fobisi olan kişi başkaları tarafından herhangi bir olumsuz değerlendirmeye maruz kalacakları davranışlar sergilemekten ve bu konuda duydukları kaygının anlaşılmasından korkarlar. Toplum önünde küçük düşme, davranışlarıyla insanları kırma ve diğerleri tarafından dışlanmaya karşı belirgin bir biçimde hassastırlar. Bu nedenle bu tür kaygıları ve korkuları ortaya çıkaracak toplumsal ortamlardan ve durumlardan kaçınmaya çalışırlar. Bu durum, kişinin sosyal ve mesleki yaşantısını olumsuz etkiler ve işlevsellik düzeyinin düşmesine neden olur.

Sosyal fobinin başlangıcı genellikle, toplumsal farkındalığın ve diğerleriyle etkileşim seviyesinin arttığı ergenlik yaşlarına denk gelmektedir. Sosyal fobi tanısının konulabilmesi için kaygı, korku ve kaçınma durumunun altı aydan uzun süre devam etmesi gerekir.

Çocuklarda sosyal fobi tanısı için, bu kaygı ve korkuların kendi akran gruplarının yanındayken ortaya çıkması beklenir. Yetişkinlerin var olduğu ortamlarda çocukların kaygı duyması, konuşmak istememesi, bu ortamlarda utanması sosyal fobi olarak adlandırılamaz. Çocuklarda sosyal fobiyi düşündürecek korku ve kaygı, yetişkinlerin korku ve kaygılarından farklılık gösterir. Çocuk bağırabilir, ağlayabilir, sakinleşmekte güçlük çekecek kadar öfke sergileyebilir, tepkisizleşebilir, anne ya da babasına sıkıca sarılıp ondan ayrılmayabilir, toplumsal ortamlarda tamamen suskun kalabilir.

Sosyal fobisi olan bir kişiyle terapide, kişinin hissettiği kaygı ve bunun yarattığı bedensel semptomları fark etmesi, kaygıyı yaratan ve genellikle başkaları tarafından değerlendirilmeyle ilgili olumsuz düşüncelerini keşfetmesi üzerine çalışılır. Terapi ile kişi yaşadığı yoğun kaygıyla baş etme yöntemlerini ve olumsuz düşüncelerini değiştirmeyi öğrenir. Sosyal fobide, sosyal beceri eksikliğini giderecek eğitimler ve grup terapileri de etkili olmaktadır.

Uzman Psikolog Derya Melek

Leave a Reply