Ayhan Ece

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - KURUCU PSİKOLOG

Ayhan Ece

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - KURUCU PSİKOLOG
facebook-icon twitter-icon googleplus-icon linkedin-icon pinterest-icon
ayhanece@outlook.com

-

1979 yılında doğan Ayhan Ece, Psikoloji alanındaki lisans eğitimini 2001 yılında İstanbul Üniversitesi’nde onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde stajlarını yaparak klinik gözlem ve uygulama becerisi kazanmıştır. Lisans eğitimi sürecinde 17 Ağustos Depremi sonrası Türk Psikologlar Derneği’nin gönüllü organizasyonu çerçevesinde, Gölcük ve Yalova bölgelerindeki psikolojik destek ekiplerinde görev alarak travmaya maruz kalan depremzedelerle çalışmıştır.

Lisans eğitiminin ardından iki yıl boyunca Boğaziçi Üniversitesi Psikobiyoloji Laboratuvarı’nda “öğrenilmiş çaresizlik ve depresyon” üzerine yürütülen deneysel ve akademik çalışmalarda görev almıştır.

2005-2006 yıllarında akademik İngilizce eğitimi aldığı Macquarie University’de  (Avustralya)  Türkiyeli göçmenlerin Avustralya’ya uyum ve entegrasyonuna yönelik psikolojik destek ekibinde yer almış ve burada öğrencilerle grup terapilerini yürütmüştür. Ayrıca öğrencilerin psikolojik ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan bireysel terapi programlarında da psikolog olarak görev almıştır. Türkiye’ye döndüğünde İstanbul Üniversitesi Felsefe ana bilim dalında yüksek lisans eğitimine başlamış ve 2009 yılında mezun olmuştur. Doktora eğitimine Maltepe Üniversitesi İletişim Bilimleri programında devam etmekte ve tez çalışmasını sürdürmektedir.

Lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin yanı sıra mesleki gelişimini destekleyecek birçok eğitim almıştır. Bu eğitimlerden bazıları; Yrd. Doç. Dr. Murat Dokur’dan “Kısa Dönemli Psikoterapi (Short-Term Psychotherapy)”, Doç. Dr. Hana Nita Scherler’den “Gestalt Terapiye Giriş”, Dr. Alp Karaosmanoğlu’ndan “Şema Terapi” ve Prof. Dr. David Clark’tan “Yenilikçi Bilişsel Davranışçı Terapiler: Dirençli Kaygı ve İstemsiz, Zorlayıcı Düşünce, İmge ve Anılarla Çalışmak” eğitimleridir. Prof. Dr. Kadir Özer’den  MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) ve Rorschach testlerinin eğitimlerini almıştır. Çalışmalarında Varoluşçu Psikoterapi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi yaklaşımlarını kullanmaktadır.

2007-2009 yılları arasında Beykent Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmış ve çocuk ruh sağlığı, kriz ve stres yönetimi, iletişim, beden dili ve ikna psikolojisi gibi alanlarda çeşitli dersler vermiştir.

2010-2012 yılları arasında İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu’nda tam zamanlı Öğretim Görevlisi olarak çalışmış ve Psikolojiye Giriş, İletişim ve Öğrenme Becerileri, Kriz ve Stres Yönetimi vb. dersler vermiştir. Altınbaş Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya devam etmekte, Davranış Bilimleri ve Psikoloji dersleri vermektedir.

Akademik çalışmaları süresince psikoloji ve iletişim alanlarındaki ulusal kongrelerde makale ve bildiriler yayınlamıştır. Akademik perspektifteki eğitim ve çalışmalarının yanı sıra birçok kurum bünyesinde kişisel ve organizasyonel gelişim alanlarında spesifik sektörel eğitimler vermiştir.

 

Katıldığı Eğitim ve Sertifika Programları

– Prof.Dr. David A. Clark – YENİLİKÇİ BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI STRATEJİLER (Dirençli Kaygı ve İstemsiz, Zorlayıcı Düşünce, İmge ve Anılarla Çalışmak)

– Şema Terapi, Dr. Alp Karaosmanoğlu

– Psikanalitik Psikoterapiler. Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz, Türk Psikologlar Derneği

– Klinik Psikolojide Etik. Yrd.Doç.Dr. Yeşim Korkut, TPD

– Sağlık Psikolojisi ve Klinik Müdahaleler, TPD

– Stratejik Aile Terapisi ve Vaka Planlaması. Uzm.Psk. Emre Konuk, TPD

– Davranış Örüntülerine Odaklanan Aile Terapileri. Yrd.Doç.Dr. Yeşim Korkut, TPD

– Kısa Psikoterapi. Dr.Murat Dokur, TPD

– Travmatik Kayıplar, Patalojik Süreci ve Terapötik  Prensipler & Müdahaleler. Dr. Ayten Zara Page, TPD

– MMPI-Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Yorumu. Prof.Dr. Kadir Özer, TPD

– Rorschach: Bütünleyici Exner Sistemi. Prof.Dr.Kadir Özer, TPD

– Gestalt Bakış Açısına Giriş. Doç. Dr. Hana Nita Scherler, TPD

– Afet Sonrası Dönemde Stres Önleyici Tedbirler. Ş. Pamuk, TPD

– CEO’lardan Yönetim Dersleri- Eğitişim Kariyer Enstitüsü, İstanbul Kültür Üniversitesi

– Kalite – Denetim – (İç Denetçilik Sertifikası), SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri, “Kalite Bilinçlendirme ve ISO 9001:2008” & “Kuruluş İçi Kalite Sistem Tetkikçisi”