Uygulanan Testler

Yetişkin Değerlendirme Testleri

Rorschach Testi
TAT
CAT
MMPI
Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

Çocuk Değerlendirme Testleri

WISC-R Zeka Testi
Denver-II Gelişimsel Tarama Testi
Ankara Gelişim Tarama Envanteri
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

CAS Testi (Cognitive Assessment System)
Catell 2A-3A Zeka Testleri
Porteus Labirentleri Testi
Frostig Görsel Algı Testi
Benton Görsel Bellek Testi
Peabody Resim Kelime Eşleme Testi
Kelime Söyleyiş Testi
Gesell Gelişim Figürleri Testi
D2 Dikkat Testi
Burdon Dikkat Testi
Frankfurter Dikkat Testi
Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
Googenough Bir İnsan Çiz Testi
House Tree Person
Beier Cümle Tamamlama Testi